Het IKEG helpt kerken met Bijbelgetrouwe

om het evangelie te delen met kinderen