Column | Ben jij een ambassadeur van Christus?

“We zijn dan gezanten voor Christus…” 2 Korinthe 5:20a

Onlangs was ik voor IKEG een hele week in Brussel. Ik kwam onder de indruk van ál die gebouwen waarin Europese en internationale instanties gevestigd zijn. De enorme stad Brussel huisvest heel wat politici, lobbyisten en ambassadeurs. Deze mensen vertegenwoordigen hun land of staatshoofd. Paulus zegt tegen de gelovigen van Korinthe dat ze midden in deze enorme handelsstad ook gezanten, ambassadeurs zijn.

Ambassadeurs van Christus, de Koning der koningen en Heere der heren. Ook wij zijn geroepen als ambassadeurs en worden door God gestuurd. God heeft het woord van de verzoening namelijk in ons gelegd (vers 19). God heeft in Christus vergeving van zonden mogelijk gemaakt doordat Hij stierf aan het kruis en opstond uit de dood.

Het is die liefde van Christus die ons dringt om dit Evangelie met anderen te delen zodat ook zij gered worden. We moeten dat niet opdringerig doen maar wel indringend. Namens Christus smeken wij. Het is urgent, het is dringend! Het kan geen uitstel lijden!
Soms kun je die bewogenheid in je hart heel sterk ervaren. Een andere keer deel je die boodschap meer vanuit gehoorzaamheid en voel je daar niet zo veel bij.
Hoe mooi zou het zijn als we op veel meer plaatsen in Nederland de boodschap van verzoening gaan delen met kinderen en jongeren. De wereld gaat het niet doen. God heeft u en mij daarvoor apart gezet. Wat een eer om die Koning te mogen vertegenwoordigen.
Als we het toch over ambassadeurs hebben, recent heeft het IKEG ook een eigen ambassadeur: Elise de Koning. Ze zal het IKEG gaan promoten en onze missie meer onder de aandacht van kerken brengen. In deze nieuwsbrief kunt u nader kennismaken met haar.

Verder zijn we erg blij met de komst van Lydia de Jong. Ze is aangenomen als extra kracht voor het vele administratieve werk van stichting IKEG. Ook Lydia stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor.
Ik bid dat we zo samen ambassadeurs van Christus mogen zijn.

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.

Gezegende paasdagen.

Voor diegenen die ons nog niet kennen, zullen we ons even voorstellen: wij zijn Marco & José Baan en wonen in het mooie dorp Alblasserdam. We zijn gezegend met 6 dochters, dit zijn hun namen: Naomi, Marylène, Rosalize, Anne-Laura, Cathelijne en Emmely.

Marco Baan

Directeur IKEG

Training Open Lucht Clubs

Training Open Lucht Clubs

Kinderevangelisatie in de openlucht, het is al jarenlang een beproefd concept om het evangelie te brengen juist bij kinderen die het nog nooit gehoord hebben! Open Lucht Club, letterlijk een tent op een veld midden in een woonwijk en daar een programma aanbieden voor...

Lees meer
Uit het veld

Uit het veld

Hoe mooi is het om naast het leidinggeven zelf ook actief bezig te zijn met kinderwerk! In onze eigen gemeente Rehoboth geven we samen met een ander echtpaar zondagsschool aan de groep van 9-12 jarigen. Recent is het thema: “Op reis met Paulus” behandeld. De sfeer is...

Lees meer
Jouw gift maakt echt impact

Jouw gift maakt echt impact

In 2023 ontving IKEG € 188.000 aan giften. We zien een mooie stijging met name in de giften voor onze werkers. Heel hartelijk dank! In de laatste nieuwsupdate van 2023 deden we specifiek een oproep voor een gift van € 6.000 als tegemoetkoming van een nieuwe parttime...

Lees meer
IKEG 75 jaar!

IKEG 75 jaar!

Daar zijn we dankbaar voor! Dit jubileumjaar vieren we niet alleen met festiviteiten. Onder de naam: “75-clubs campagne” helpen we 75 kinderbijbelclubs in Nederland (en Vlaanderen) te starten of door te ontwikkelen. Het evangelie moet voor elk kind bereikbaar zijn....

Lees meer