Bijbeltijdlijnpakket

Ontdek Gods grote plan – geschikt voor kinderclub of zondagsschool

Het Bijbeltijdlijnpakket bevat vele ideeën om Gods grote plan te ontdekken. Het is belangrijk om de kinderen te leren en te laten zien hoe in Gods Woord van Genesis tot Openbaring Gods wonderlijke redding te ontdekken is.
Het Bijbeltijdlijnpakket helpt om de Bijbellessen te ondersteunen door te laten zien waar en wanneer de verhalen te plaatsen zijn in de Bijbel en in de tijd. Het is tevens een hulpmiddel om de Bijbelboeken te leren en een overzicht van de indeling te geven. Werkbladen en activiteiten zijn erop gericht om het geleerde te ondersteunen.

Het Bijbeltijdlijnpakket is ontwikkeld voor kinderwerkers die werken met kinderen van de basisschoolleeftijd. Tijdens de overdracht van de Bijbelverhalen kun je verwijzen naar de plaats die ze innemen in het Woord van God. In het pakket tref je diverse activiteiten aan voor de jongere en voor oudere kinderen. Het pakket zal naar verwachting een grote hulp zijn voor iedere clubmedewerker, zondagsschoolwerker, leerkracht of ouder. We wensen iedereen veel vreugde bij het gebruiken van dit pakket.

Het Bijbeltijdlijnpakket heeft als doel:

  • Inzicht te geven in de chronologische volgorde van Bijbelse gebeurtenissen.
  • Te laten zien dat al deze gebeurtenissen deel uitmaken van Gods grote plan om mensen te redden.
  • Kinderen op een interactieve manier te leren dat Bijbelboeken in categorieën in te delen zijn, namelijk in ‘Bijbeldelen’. Dit pakket is een prachtig hulpmiddel bij het geven van je Bijbellessen.
    Inhoud: Posterformaat Bijbeltijdlijn, boekenkast (A1-formaat) met de Bijbelboeken en een spelbord BIJBEL (A1-formaat), handleiding bij de Bijbeltijdlijn en diverse activiteiten; kant-en-klaar memoryspel; kant-en-klaar Bijbeltijdlijnspel; cd met werkbladen om zelf te kopiëren.

    Bestel dit pakket in onze webshop: klik hier

Training Open Lucht Clubs

Training Open Lucht Clubs

Kinderevangelisatie in de openlucht, het is al jarenlang een beproefd concept om het evangelie te brengen juist bij kinderen die het nog nooit gehoord hebben! Open Lucht Club, letterlijk een tent op een veld midden in een woonwijk en daar een programma aanbieden voor...

Lees meer
Uit het veld

Uit het veld

Hoe mooi is het om naast het leidinggeven zelf ook actief bezig te zijn met kinderwerk! In onze eigen gemeente Rehoboth geven we samen met een ander echtpaar zondagsschool aan de groep van 9-12 jarigen. Recent is het thema: “Op reis met Paulus” behandeld. De sfeer is...

Lees meer
Jouw gift maakt echt impact

Jouw gift maakt echt impact

In 2023 ontving IKEG € 188.000 aan giften. We zien een mooie stijging met name in de giften voor onze werkers. Heel hartelijk dank! In de laatste nieuwsupdate van 2023 deden we specifiek een oproep voor een gift van € 6.000 als tegemoetkoming van een nieuwe parttime...

Lees meer
IKEG 75 jaar!

IKEG 75 jaar!

Daar zijn we dankbaar voor! Dit jubileumjaar vieren we niet alleen met festiviteiten. Onder de naam: “75-clubs campagne” helpen we 75 kinderbijbelclubs in Nederland (en Vlaanderen) te starten of door te ontwikkelen. Het evangelie moet voor elk kind bereikbaar zijn....

Lees meer