Bijbeltijdlijnpakket

Ontdek Gods grote plan – geschikt voor kinderclub of zondagsschool

Het Bijbeltijdlijnpakket bevat vele ideeën om Gods grote plan te ontdekken. Het is belangrijk om de kinderen te leren en te laten zien hoe in Gods Woord van Genesis tot Openbaring Gods wonderlijke redding te ontdekken is.
Het Bijbeltijdlijnpakket helpt om de Bijbellessen te ondersteunen door te laten zien waar en wanneer de verhalen te plaatsen zijn in de Bijbel en in de tijd. Het is tevens een hulpmiddel om de Bijbelboeken te leren en een overzicht van de indeling te geven. Werkbladen en activiteiten zijn erop gericht om het geleerde te ondersteunen.

Het Bijbeltijdlijnpakket is ontwikkeld voor kinderwerkers die werken met kinderen van de basisschoolleeftijd. Tijdens de overdracht van de Bijbelverhalen kun je verwijzen naar de plaats die ze innemen in het Woord van God. In het pakket tref je diverse activiteiten aan voor de jongere en voor oudere kinderen. Het pakket zal naar verwachting een grote hulp zijn voor iedere clubmedewerker, zondagsschoolwerker, leerkracht of ouder. We wensen iedereen veel vreugde bij het gebruiken van dit pakket.

Het Bijbeltijdlijnpakket heeft als doel:

  • Inzicht te geven in de chronologische volgorde van Bijbelse gebeurtenissen.
  • Te laten zien dat al deze gebeurtenissen deel uitmaken van Gods grote plan om mensen te redden.
  • Kinderen op een interactieve manier te leren dat Bijbelboeken in categorieën in te delen zijn, namelijk in ‘Bijbeldelen’. Dit pakket is een prachtig hulpmiddel bij het geven van je Bijbellessen.
    Inhoud: Posterformaat Bijbeltijdlijn, boekenkast (A1-formaat) met de Bijbelboeken en een spelbord BIJBEL (A1-formaat), handleiding bij de Bijbeltijdlijn en diverse activiteiten; kant-en-klaar memoryspel; kant-en-klaar Bijbeltijdlijnspel; cd met werkbladen om zelf te kopiëren.

    Bestel dit pakket in onze webshop: klik hier

Wereldwijde gebedsdagen

Wereldwijde gebedsdagen

Samen bidden voor kinderevangelisatiewerk wereldwijd en dichtbij Bid mee met één van onze gebedsdagen in Apeldoorn of Breda? Geef je op via info@ikeg.nl en je ontvangt een aantal dagen voor de gebedsdag de Zoom-link.        

Lees meer
IKEG kinderkamp 2022

IKEG kinderkamp 2022

Vrijdagmiddag zijn de ‘ooms en tantes’ (zo wordt de kampleiding genoemd!) met hun auto’s vol slaapzakken, zwemkleding, Bijbels, ‘vertelspullen’ en koffers vertrokken naar Doetinchem voor het IKEG kinderkamp! Het thema voor het kamp was: Op zoek! Tijdens het kamp...

Lees meer
Niet tegen te houden

Niet tegen te houden

“Ik zal werken en wie zal het keren?” vroeg God aan Israël” Ook op de openluchtclubs deze zomer zagen we dat God dwars door alles heen werkt! “Die man vond zijn geld belangrijker dan God, dat is toch koekoek?” vroeg een meisje op de openluchtclub in Breda zich...

Lees meer
Werk door!

Werk door!

‘Werk door, want Ik ben met u, spreekt de HEERE van de legermachten.’ Haggaï 2:5 Dát is de roep van de profeet Haggaï. Veel Joden zijn al jaren geleden teruggekeerd vanuit de ballingschap. Na hun terugkeer is men enthousiast aan de slag gegaan met de wederopbouw...

Lees meer
Deur gesloten – deur geopend

Deur gesloten – deur geopend

Op 18 augustus jl. sloten we letterlijk de deuren van ons kantoor aan de 2e Wormenseweg - 40 jaar nadat deze deur werd geopend. Al die jaren was het de uitvalbasis voor allerlei activiteiten en kantoorwerk. De weken voor de verhuizing stonden in het teken van...

Lees meer