Bijbeltijdlijnpakket

Ontdek Gods grote plan – geschikt voor kinderclub of zondagsschool

Het Bijbeltijdlijnpakket bevat vele ideeën om Gods grote plan te ontdekken. Het is belangrijk om de kinderen te leren en te laten zien hoe in Gods Woord van Genesis tot Openbaring Gods wonderlijke redding te ontdekken is.
Het Bijbeltijdlijnpakket helpt om de Bijbellessen te ondersteunen door te laten zien waar en wanneer de verhalen te plaatsen zijn in de Bijbel en in de tijd. Het is tevens een hulpmiddel om de Bijbelboeken te leren en een overzicht van de indeling te geven. Werkbladen en activiteiten zijn erop gericht om het geleerde te ondersteunen.

Het Bijbeltijdlijnpakket is ontwikkeld voor kinderwerkers die werken met kinderen van de basisschoolleeftijd. Tijdens de overdracht van de Bijbelverhalen kun je verwijzen naar de plaats die ze innemen in het Woord van God. In het pakket tref je diverse activiteiten aan voor de jongere en voor oudere kinderen. Het pakket zal naar verwachting een grote hulp zijn voor iedere clubmedewerker, zondagsschoolwerker, leerkracht of ouder. We wensen iedereen veel vreugde bij het gebruiken van dit pakket.

Het Bijbeltijdlijnpakket heeft als doel:

  • Inzicht te geven in de chronologische volgorde van Bijbelse gebeurtenissen.
  • Te laten zien dat al deze gebeurtenissen deel uitmaken van Gods grote plan om mensen te redden.
  • Kinderen op een interactieve manier te leren dat Bijbelboeken in categorieën in te delen zijn, namelijk in ‘Bijbeldelen’. Dit pakket is een prachtig hulpmiddel bij het geven van je Bijbellessen.
    Inhoud: Posterformaat Bijbeltijdlijn, boekenkast (A1-formaat) met de Bijbelboeken en een spelbord BIJBEL (A1-formaat), handleiding bij de Bijbeltijdlijn en diverse activiteiten; kant-en-klaar memoryspel; kant-en-klaar Bijbeltijdlijnspel; cd met werkbladen om zelf te kopiëren.

    Bestel dit pakket in onze webshop: klik hier

Nieuwe trainingen

Nieuwe trainingen

“Wat is het Evangelie en hoe vertel ik dit aan een kind?”, “Bijbelteksten aanleren, is dat niet moeilijk?”, “Kinderevangelisatie? Waarom? “ Is dit voor jou herkenbaar? Dan is de VCK echt iets voor jou! Op 26 juni D.V. is de live informatieavond in Apeldoorn geweest...

Lees meer
Kinderwerk Amsterdam

Kinderwerk Amsterdam

Het is alweer een half jaar geleden dat ik betrokken raakte bij een kinderclub in Amsterdam Zuid-Oost. Elke vrijdagmiddag komen ongeveer 10 kinderen naar de club om samen te zingen, uit de Bijbel te horen, een tekst te leren en te knutselen. Inmiddels is er op de...

Lees meer
Preken met impact

Preken met impact

Sinds afgelopen maand gaat er een filmpje rond op het internet met een fragment uit een preek. Nou, dat gebeurt wel vaker zult u zeggen. Dat klopt, maar dit preekfragment was er één met een gouden randje. Preken met impact. Wellicht heeft u het ook voorbij zien komen...

Lees meer