De impact van uw giften in 2022

We zijn dankbaar….
…voor elke gift die we in het afgelopen jaar voor het algemene IKEG-werk of voor een bepaald project mochten ontvangen! Het werk kon doorgaan, omdat u als giftgever het belang van ons werk inziet.
…voor onze financiële partners voor hun regelmatige support van één of meerdere IKEG-werkers. Zij kunnen door úw steun hun werk doen!

We zouden u als giftgevers graag persoonlijk bedanken. De werkers zullen dat ook zeker doen. Voor het algemene werk is dat echter niet altijd mogelijk, omdat de informatie op bankafschriften soms erg beperkt is. Daarom willen we u via deze nieuwsbrief hartelijk danken voor uw steun.

Mogen we op u rekenen?
We willen onze missie, het brengen van het Evangelie aan kinderen, ook in het nieuwe jaar blijven uitvoeren. Het IKEG staat voor financiële uitdagingen. Daarom doen we van harte een beroep op u om aan het einde van het jaar het werk te zegenen met een gift. Kerst is bij uitstek een feest van delen. Delen is immers vermenigvuldigen! Uw gift zal ertoe bijdragen dat het goede nieuws van redding en hoop verspreid zal worden, opdat de volgende generatie in Nederland en België haar hoop op God zal stellen!

Voor diegenen die ons nog niet kennen, zullen we ons even voorstellen: wij zijn Marco & José Baan en wonen in het mooie dorp Alblasserdam. We zijn gezegend met 6 dochters, dit zijn hun namen: Naomi, Marylène, Rosalize, Anne-Laura, Cathelijne en Emmely.

Marco Baan

Directeur IKEG

Preken met impact

Preken met impact

Sinds afgelopen maand gaat er een filmpje rond op het internet met een fragment uit een preek. Nou, dat gebeurt wel vaker zult u zeggen. Dat klopt, maar dit preekfragment was er één met een gouden randje. Preken met impact. Wellicht heeft u het ook voorbij zien komen...

Lees meer
Wereldwijde gebedsdagen

Wereldwijde gebedsdagen

Samen bidden voor kinderevangelisatiewerk wereldwijd en dichtbij Bid mee met één van onze gebedsdagen in Apeldoorn of Breda? Geef je op via info@ikeg.nl en je ontvangt een aantal dagen voor de gebedsdag de Zoom-link.        

Lees meer
IKEG kinderkamp 2022

IKEG kinderkamp 2022

Vrijdagmiddag zijn de ‘ooms en tantes’ (zo wordt de kampleiding genoemd!) met hun auto’s vol slaapzakken, zwemkleding, Bijbels, ‘vertelspullen’ en koffers vertrokken naar Doetinchem voor het IKEG kinderkamp! Het thema voor het kamp was: Op zoek! Tijdens het kamp...

Lees meer
Niet tegen te houden

Niet tegen te houden

“Ik zal werken en wie zal het keren?” vroeg God aan Israël” Ook op de openluchtclubs deze zomer zagen we dat God dwars door alles heen werkt! “Die man vond zijn geld belangrijker dan God, dat is toch koekoek?” vroeg een meisje op de openluchtclub in Breda zich...

Lees meer
Werk door!

Werk door!

‘Werk door, want Ik ben met u, spreekt de HEERE van de legermachten.’ Haggaï 2:5 Dát is de roep van de profeet Haggaï. Veel Joden zijn al jaren geleden teruggekeerd vanuit de ballingschap. Na hun terugkeer is men enthousiast aan de slag gegaan met de wederopbouw...

Lees meer