De impact van uw giften in 2022

We zijn dankbaar….
…voor elke gift die we in het afgelopen jaar voor het algemene IKEG-werk of voor een bepaald project mochten ontvangen! Het werk kon doorgaan, omdat u als giftgever het belang van ons werk inziet.
…voor onze financiële partners voor hun regelmatige support van één of meerdere IKEG-werkers. Zij kunnen door úw steun hun werk doen!

We zouden u als giftgevers graag persoonlijk bedanken. De werkers zullen dat ook zeker doen. Voor het algemene werk is dat echter niet altijd mogelijk, omdat de informatie op bankafschriften soms erg beperkt is. Daarom willen we u via deze nieuwsbrief hartelijk danken voor uw steun.

Mogen we op u rekenen?
We willen onze missie, het brengen van het Evangelie aan kinderen, ook in het nieuwe jaar blijven uitvoeren. Het IKEG staat voor financiële uitdagingen. Daarom doen we van harte een beroep op u om aan het einde van het jaar het werk te zegenen met een gift. Kerst is bij uitstek een feest van delen. Delen is immers vermenigvuldigen! Uw gift zal ertoe bijdragen dat het goede nieuws van redding en hoop verspreid zal worden, opdat de volgende generatie in Nederland en België haar hoop op God zal stellen!

Voor diegenen die ons nog niet kennen, zullen we ons even voorstellen: wij zijn Marco & José Baan en wonen in het mooie dorp Alblasserdam. We zijn gezegend met 6 dochters, dit zijn hun namen: Naomi, Marylène, Rosalize, Anne-Laura, Cathelijne en Emmely.

Marco Baan

Directeur IKEG

Training Open Lucht Clubs

Training Open Lucht Clubs

Kinderevangelisatie in de openlucht, het is al jarenlang een beproefd concept om het evangelie te brengen juist bij kinderen die het nog nooit gehoord hebben! Open Lucht Club, letterlijk een tent op een veld midden in een woonwijk en daar een programma aanbieden voor...

Lees meer
Uit het veld

Uit het veld

Hoe mooi is het om naast het leidinggeven zelf ook actief bezig te zijn met kinderwerk! In onze eigen gemeente Rehoboth geven we samen met een ander echtpaar zondagsschool aan de groep van 9-12 jarigen. Recent is het thema: “Op reis met Paulus” behandeld. De sfeer is...

Lees meer
Jouw gift maakt echt impact

Jouw gift maakt echt impact

In 2023 ontving IKEG € 188.000 aan giften. We zien een mooie stijging met name in de giften voor onze werkers. Heel hartelijk dank! In de laatste nieuwsupdate van 2023 deden we specifiek een oproep voor een gift van € 6.000 als tegemoetkoming van een nieuwe parttime...

Lees meer
IKEG 75 jaar!

IKEG 75 jaar!

Daar zijn we dankbaar voor! Dit jubileumjaar vieren we niet alleen met festiviteiten. Onder de naam: “75-clubs campagne” helpen we 75 kinderbijbelclubs in Nederland (en Vlaanderen) te starten of door te ontwikkelen. Het evangelie moet voor elk kind bereikbaar zijn....

Lees meer