De impact van uw giften in 2022

We zijn dankbaar….
…voor elke gift die we in het afgelopen jaar voor het algemene IKEG-werk of voor een bepaald project mochten ontvangen! Het werk kon doorgaan, omdat u als giftgever het belang van ons werk inziet.
…voor onze financiële partners voor hun regelmatige support van één of meerdere IKEG-werkers. Zij kunnen door úw steun hun werk doen!

We zouden u als giftgevers graag persoonlijk bedanken. De werkers zullen dat ook zeker doen. Voor het algemene werk is dat echter niet altijd mogelijk, omdat de informatie op bankafschriften soms erg beperkt is. Daarom willen we u via deze nieuwsbrief hartelijk danken voor uw steun.

Mogen we op u rekenen?
We willen onze missie, het brengen van het Evangelie aan kinderen, ook in het nieuwe jaar blijven uitvoeren. Het IKEG staat voor financiële uitdagingen. Daarom doen we van harte een beroep op u om aan het einde van het jaar het werk te zegenen met een gift. Kerst is bij uitstek een feest van delen. Delen is immers vermenigvuldigen! Uw gift zal ertoe bijdragen dat het goede nieuws van redding en hoop verspreid zal worden, opdat de volgende generatie in Nederland en België haar hoop op God zal stellen!

Voor diegenen die ons nog niet kennen, zullen we ons even voorstellen: wij zijn Marco & José Baan en wonen in het mooie dorp Alblasserdam. We zijn gezegend met 6 dochters, dit zijn hun namen: Naomi, Marylène, Rosalize, Anne-Laura, Cathelijne en Emmely.

Marco Baan

Directeur IKEG

Nieuwe trainingen

Nieuwe trainingen

“Wat is het Evangelie en hoe vertel ik dit aan een kind?”, “Bijbelteksten aanleren, is dat niet moeilijk?”, “Kinderevangelisatie? Waarom? “ Is dit voor jou herkenbaar? Dan is de VCK echt iets voor jou! Op 26 juni D.V. is de live informatieavond in Apeldoorn geweest...

Lees meer
Kinderwerk Amsterdam

Kinderwerk Amsterdam

Het is alweer een half jaar geleden dat ik betrokken raakte bij een kinderclub in Amsterdam Zuid-Oost. Elke vrijdagmiddag komen ongeveer 10 kinderen naar de club om samen te zingen, uit de Bijbel te horen, een tekst te leren en te knutselen. Inmiddels is er op de...

Lees meer
Preken met impact

Preken met impact

Sinds afgelopen maand gaat er een filmpje rond op het internet met een fragment uit een preek. Nou, dat gebeurt wel vaker zult u zeggen. Dat klopt, maar dit preekfragment was er één met een gouden randje. Preken met impact. Wellicht heeft u het ook voorbij zien komen...

Lees meer