De spin in het web…

Met dankbaarheid kijk ik terug op de 33 jaren die ik bij het IKEG in dienst mocht zijn. Ik had voor die tijd de Heere gevraagd waar ik Hem kon dienen en Hij bracht het IKEG op mijn pad.


In 1990 ben ik op het kantoor in Apeldoorn begonnen. Al snel werd het niet alleen administratief werk. Ook kreeg ik de coördinatie en het aansturen van de vrijwilligers. Het werken met vrijwilligers was erg gezellig en fijn. Samen met hen werd er veel werk verzet. En het kampwerk dat ieder jaar weer terug kwam, kampen met tieners en met kinderen. Daarin heb ik verschillende taken kunnen uitvoeren. Op kantoor kwamen collega’s en het was goed om samen de schouders onder het werk te zetten. Natuurlijk waren er ook spannende en moeilijke tijden, maar ik heb mogen ervaren dat God in dit alles erbij was en leiding gaf.


Een spin in het web merkt als er iets in z’n web gebeurt: Door het contact met de klanten, meestal kinderwerkers, hoorde ik van kinderwerk, overal in het land en ook daarbuiten. Het was dan ook fijn om met materiaal hun werk te kunnen ondersteunen. Als ‘spin in het web’ kreeg ik via telefoon, mail en bezoek allerlei vragen binnen over het gebruik van de handleidingen en ander materiaal, over trainingen en ik kreeg regelmatig verzoeken om praktische hulp. Daarnaast verzorgde ik de bestellingen of speelde sommige vragen en opmerkingen door aan de collega’s.


Het IKEG is internationaal en door contacten met collega’s in Europa en wereldwijd kreeg ik zicht op hun kinderevangelisatiewerk. Het was bijzonder om collega’s van over de grenzen te ontmoeten en te horen hoe God hun leven en werk leidt en hoe overal kinderen bereikt worden met Gods Woord.
Het lesmateriaal veranderde en vernieuwde steeds weer en langzamerhand werd ik bij het literatuurwerk betrokken. Vanaf nu hoop ik nog een tijdje te blijven helpen met het lay-out werk.
Lydia is nu de nieuwe officemanager en ik wens haar en alle andere collega’s Gods Zegen en veel vreugde in het werk.


Ik heb veel mogen (af)leren en God aan het werk mogen zien door alles heen. Aan Hem alle dank en eer!
Gerda Bastiaans

 

Training Open Lucht Clubs

Training Open Lucht Clubs

Kinderevangelisatie in de openlucht, het is al jarenlang een beproefd concept om het evangelie te brengen juist bij kinderen die het nog nooit gehoord hebben! Open Lucht Club, letterlijk een tent op een veld midden in een woonwijk en daar een programma aanbieden voor...

Lees meer
Uit het veld

Uit het veld

Hoe mooi is het om naast het leidinggeven zelf ook actief bezig te zijn met kinderwerk! In onze eigen gemeente Rehoboth geven we samen met een ander echtpaar zondagsschool aan de groep van 9-12 jarigen. Recent is het thema: “Op reis met Paulus” behandeld. De sfeer is...

Lees meer
Jouw gift maakt echt impact

Jouw gift maakt echt impact

In 2023 ontving IKEG € 188.000 aan giften. We zien een mooie stijging met name in de giften voor onze werkers. Heel hartelijk dank! In de laatste nieuwsupdate van 2023 deden we specifiek een oproep voor een gift van € 6.000 als tegemoetkoming van een nieuwe parttime...

Lees meer
IKEG 75 jaar!

IKEG 75 jaar!

Daar zijn we dankbaar voor! Dit jubileumjaar vieren we niet alleen met festiviteiten. Onder de naam: “75-clubs campagne” helpen we 75 kinderbijbelclubs in Nederland (en Vlaanderen) te starten of door te ontwikkelen. Het evangelie moet voor elk kind bereikbaar zijn....

Lees meer