God, hebt U nog steeds discipelen die U uitstuurt?

Deze keer deel ik graag een getuigenis uit de praktijk waarin je ziet dat God écht aan het werk is. Het is het getuigenis van Netty Hendriks die een hart heeft voor het Evangelie en kinderen. Ze schrijft:

Jarenlang deed ik kinderclubwerk. Het was echt een taak waarvan ik wist dat God zelf mij daarvoor geroepen had. Ik deed het met véél plezier! Steeds weer ervoer ik dat God voorzag in alles wat er nodig was. Ik mocht niet alleen kinderen bereiken met het evangelie, maar ook moeders, door hun kinderen heen. We zongen regelmatig het lied: “Lees je Bijbel bid elke dag”, compleet met gebaren.  Ik bad niet alleen voor de kinderen, maar ook voor hun ouders. Op een morgen bad ik voor een moeder. Haar vier kinderen zaten bij mij op de club. Ik wist dat er veel moeilijkheden thuis waren. Op dát moment maakte God mij duidelijk dat ik naar haar toe moest gaan. Ik stapte op de fiets en ging. Toen ik aanbelde en de moeder open deed, zag ik gelijk dat ze gehuild had. Stomverbaasd keek ze mij aan en zei: “Dat jij gekomen bent!” Ze vertelde dat de kinderen vanwege het lied “Lees je Bijbel bid elke dag”, haar gevraagd hadden of ze dat wilde doen. Zo had ze de vorige avond voorgelezen uit een kinderbijbel die ze aangeschaft had. Daarin las ze dat Jezus Zijn discipelen uitgezonden had. Ze had het uitgeroepen tot God: “Hebt U nog discipelen die U uitstuurt? Ik heb het zo moeilijk!” Ook díe morgen had ze God huilend om hulp gebeden! Ik mocht haar vertellen dat het juist daarom was dat ik bij haar aan de deur stond. Hij gaf mij de opdracht naar haar toe te gaan. Hij had haar gebed verhoord! Zo ontstond er een band tussen ons en nam ze Jezus aan als haar Verlosser! Nog steeds als ik haar ontmoet getuigt ze van Zijn kracht in haar leven!

Zo werkt God door alles heen als we Zijn stem verstaan! Wat hebben we een trouwe Vader!

Marco Baan – Directeur

Personele wisselingen

Personele wisselingen

Er zijn recent enkele personele wisselingen geweest die we niet onopgemerkt willen laten. Als eerste bedanken we Petra van Dijken (foto) voor haar jarenlange werk voor het IKEG. Zij startte als vrijwilligster en later verzorgde zij in vaste dienst de (financiële)...

Lees meer
Training Open Lucht Clubs

Training Open Lucht Clubs

Kinderevangelisatie in de openlucht, het is al jarenlang een beproefd concept om het evangelie te brengen juist bij kinderen die het nog nooit gehoord hebben! Open Lucht Club, letterlijk een tent op een veld midden in een woonwijk en daar een programma aanbieden voor...

Lees meer
Uit het veld

Uit het veld

Hoe mooi is het om naast het leidinggeven zelf ook actief bezig te zijn met kinderwerk! In onze eigen gemeente Rehoboth geven we samen met een ander echtpaar zondagsschool aan de groep van 9-12 jarigen. Recent is het thema: “Op reis met Paulus” behandeld. De sfeer is...

Lees meer