Gebed

Bidden

“Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden er aan.”

Sinds het ontstaan van CEF en later IKEG in Nederland is het werk ondersteund door het trouwe gebed van gelovigen. Zonder dit gebed zou er geen CEF en IKEG zijn! Als u zich bij dit leger gebedsstrijders wilt voegen, dan stellen wij dit bijzonder op prijs. Gebed is nodig voor open harten van de kinderen, de werkers, nieuwe open deuren, meer werkers en talloze andere zaken.

E

Gebedskalender

Om u te helpen gericht te bidden, geven wij iedere twee maanden een gebedskalender uit, met voor iedere week enkele gebedspunten die betrekking hebben op het bereiken van de kinderen. U kunt deze gebedskalender aanvragen.

Gebedskalender aanvragen

2 + 4 =

E

Bidstonden

Elke eerste maandag van de maand komen wij als groep bij elkaar om te bidden voor het werk van het IKEG. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u ons mailen of bellen voor meer informatie. De bidstonden staan ook in de agenda van de site vermeld. Mogelijk kunt u in uw omgeving een gebedsgroepje beginnen of neemt u al deel aan een gebedsgroep, ook hier kunt u  bidden voor het werk onder de kinderen. Wij kunnen voor gebedsinformatie zorgen. Neemt u daarvoor contact op met ons kantoor. 

Iedere dag bidden we tussen de middag voor verschillende zaken. U kunt belangrijke gebedspunten over kinderwerk doorgeven en we zullen ervoor bidden.

E

Wereldwijde gebedsdag

In november is er de jaarlijkse wereldwijde gebedsdag van Child Evangelism Fellowship (CEF). Ook in Nederland bidden we mee. Naast het kinderwerk in Nederland, wordt er gebeden voor het kinderwerk over de landsgrenzen. De gebedsdag is belangrijk, maar tegelijkertijd is het bemoedigend om te zien wat God wereldwijd doet onder kinderen.

X