IKEG kamp 2023: Kom en bouw mee!!

Al weken van tevoren werden de bouwplannen besproken, de leiding kwam half mei bij elkaar om de eerste stenen te leggen van het bouwwerk: met veel enthousiasme en toewijding werd het programma voor het IKEG kinderkamp in de steigers gezet.

In afhankelijkheid wisten we allemaal dat alles start met het fundament en dat God ons geen ander fundament gegeven heeft dan Jezus, Zijn Zoon. Hij is de Rots waarop wij mogen bouwen. We zijn ervan doordrongen dat we Zijn leiding nodig hebben, want als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers.

Vrijdag 23 juni was het dan zover: we mochten maar liefst 33 kinderen ontvangen in de prachtige accommodatie van de Oase in Doetinchem. Het hele weekend stond in het teken van bouwen. We namen de kinderen mee in de verhalen over Nehemia die door God geroepen werd om de muren van Jeruzalem te bouwen en de poorten te herstellen. Ging dat allemaal makkelijk? Nee! Er was veel tegenstand, er waren moeilijkheden, maar de God van de hemel deed Nehemia en het volk slagen en hielp hen om dit grote, zware werk te voltooien. Er was gebed en standvastigheid nodig, maar met God lukt het! Ze vieren feest en prijzen God om wie Hij is, wat Hij heeft gedaan en wat Hij doet!
We mochten de kinderen laten zien dat God ook in hun leven aanwezig wil zijn en leerden hen: God hoort jou, God roept jou, God helpt jou, God leidt jou. Elk groepje heeft in de Opbouwtijd (stille tijd) samen na kunnen praten over dat wat ze in de bijbeluren gehoord hadden. Kostbare momenten om persoonlijke gesprekjes met de kinderen te hebben.
Ook bij de verschillende activiteiten stond bouwen centraal en zo gebeurde het dat je op zaterdag in de omgeving van Doetinchem een getimmer van jewelste kon horen toen onze 33 bouwers met hamers en spijkers aan de slag gingen voor de knutsel. Die middag was er een zeskamp waarbij onze bouwers goed moesten samenwerken om alle bouwmaterialen op de juiste plek te krijgen, stenen te verzamelen, bruggen te bouwen en nog veel meer! De kinderen genoten zichtbaar. Al dat bouwen bij hoge temperaturen leverde heel wat zweet op, wat een feest toen de sproeier aanging en ze allemaal lekker konden afkoelen!
Het was een weekend met prachtig weer, 33 stralende kinderen, hele fijne leiding en een super keukenploeg. God heeft ons enorm gezegend. Wilt u meebidden dat, bij alles wat de kinderen gehoord, gezien en geleerd hebben, God de nawerker mag zijn in hun harten?

Marjan Verkerk

Personele wisselingen

Personele wisselingen

Er zijn recent enkele personele wisselingen geweest die we niet onopgemerkt willen laten. Als eerste bedanken we Petra van Dijken (foto) voor haar jarenlange werk voor het IKEG. Zij startte als vrijwilligster en later verzorgde zij in vaste dienst de (financiële)...

Lees meer
Training Open Lucht Clubs

Training Open Lucht Clubs

Kinderevangelisatie in de openlucht, het is al jarenlang een beproefd concept om het evangelie te brengen juist bij kinderen die het nog nooit gehoord hebben! Open Lucht Club, letterlijk een tent op een veld midden in een woonwijk en daar een programma aanbieden voor...

Lees meer
Uit het veld

Uit het veld

Hoe mooi is het om naast het leidinggeven zelf ook actief bezig te zijn met kinderwerk! In onze eigen gemeente Rehoboth geven we samen met een ander echtpaar zondagsschool aan de groep van 9-12 jarigen. Recent is het thema: “Op reis met Paulus” behandeld. De sfeer is...

Lees meer