Interview met Marius Storm in het Reformatorisch Dagblad (RD) over IKEG en over de Kerst Impact Tour

Ds. J.M. Storm van het Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap met de materialen van de Kerst Impact Tour. Beeld André Dorst

Het Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap (IKEG) hield de afgelopen weken een „Kerst Impact Tour.” Op diverse plaatsen in het land verzorgde de interkerkelijke stichting uit Apeldoorn een lezing voor medewerkers en geïnteresseerden die aan kinderevangelisatie doen en was er materiaal te koop met het oog op het kerstfeest. Donderdagavond vindt de laatste bijeenkomst plaats, in Rotterdam.

Hoe kwam u op het idee van een Kerst Impact Tour?

„Dit jaar was er in Duitsland onze Europese IKEG-conferentie over evangelisatie onder kinderen. Daar werden we uitgedaagd om met Kerst het Evangelie opnieuw te benadrukken. Daarom heeft IKEG Nederland de Kerst Impact Tour ontwikkeld. Tegenwoordig heeft iedereen het over een leuk kerstfeest en een prachtige kribbe. Er wordt vooral heel nostalgisch over gesproken. Maar wat is de echte boodschap van Kerst? Immanuël, God met ons. Begrijpen kinderen dat nog wel? Kerst is niet romantisch.”

Wie komen er op de informatieavonden af?

„In onze eigen achterban hebben we de informatieavonden aangekondigd. Alle leden uit ons bestand en anderen zijn, ook in het kader van ons 70 jarig jubileum, van harte welkom. Het mooie is dat mensen die echt geïnteresseerd zijn in kinderen en evangelisatie daar komen en elkaar ontmoeten.”

U houdt tijdens de avonden steeds een overdenking: ”Welke impact heeft het eerste
kerstfeest op kinderen anno 2019?” Dit naar aanleiding van de geschiedenis van de
wijzen uit het Oosten. Waarom deze insteek?

„We willen graag de boodschap van zonde en verlossing bekendmaken. Johannes heeft een andere invalshoek dan de andere evangelisten. Hij tilt je als het ware op om achter de schermen te kijken. God werd mens. Hij kwam. In één van de lessen over de wijzen ging niemand ging mee om de Koning te zoeken. Terwijl Hij was aangekondigd, bij de profeten in het Oude Testament. Ga jij net als de wijzen mee om voor Hem te buigen?”

Wat is de inhoud van het pakket dat bij de Kerst Impact Tour hoort?

„Er is hard gewerkt aan twee pakketten die medewerkers aan de kinderevangelisatieprojecten kunnen kopen: ”Het licht dat leven geeft” en ”De boodschap van een ster.” Alles wat voor het Bijbelverhaal en het maken van een verwerking nodig is, zit in het pakket. Denk aan een verwerking voor twintig kinderen, uitleg voor de leiding, een quiz met de antwoorden etcetera. Je kunt er zo mee aan de slag.”

De Kerst Impact Tour bestond uit een reeks avonden. Heeft de toer opgeleverd wat u hoopte?

„Ja en nee. Gelukkig komen er mensen die willen evangeliseren luisteren en materialen bestellen. We bereiken hen met onze boodschap en zij kunnen die op hun beurt weer doorgeven. We zien een trend dat kinderwerkers gaan voor een ”leuker” programma. Breng je het Evangelie naar de kinderen, dan ontmoet je strijd. De sociaalwetenschappelijke benadering, die vooral kijkt waar kinderen in hun ontwikkeling aan toe zijn, staat mij erg tegen. Het IKEG kijkt vanuit de Bijbel naar het kind. We moeten eerlijk zijn, onze zonde is de oorzaak van de scheiding van God. Als leiding moet je daar naar kinderen toe ook volstrekt helder in zijn. Het is jammer dat dit Bijbelse standpunt zoveel weerstand oproept. Kinderen horen vaak heel iets anders.”

Hoeveel kinderen hoopt u op deze manier te bereiken?

„Het aantal is niet belangrijk. Hoe geven we het werk vorm, daar gaat het om. De getallen zijn voor de Heere. Daar kan ik alleen maar van in verzoeking raken. Ik had ooit een club met vier kinderen. Moet ik doorgaan met zo weinig kinderen, vroeg ik me af. Bij de verwerking schreven de kinderen met rode pen op wat ze goed en fout deden. Daarna legde ik er een rood plastic vel overheen. Dan zie je niets meer. Niet het goede en niet het kwade. Zo reinigt Jezus’ bloed van alle zonden. Toen zag ik dat het tot hen doordrong en het kwartje viel. In liefde moeten we de waarheid brengen. We zijn niet geroepen om bokken te entertainen maar om verloren schapen te zoeken. Ga nou niet vasthouden aan de mensen die het merkbaar niet willen horen. Richt je aandacht op de verloren schapen.”

IKEG: vergeving en verlossing centraal

Het Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap (IKEG) is de Nederlandse tak van Child Evangelism Fellowship (CEF). Deze organisatie werkt in ruim 200 landen. IKEG is sinds 1949 in Nederland werkzaam. De stichting wil kinderen die (nog) niet in de Heere Jezus geloven, met het Evangelie van Jezus Christus bereiken. Het IKEG houdt zich bezig met kinderwerk, ontwikkeling van kinderevangelisatiemateriaal en toerusting en advies aan kinderwerkers. Voorbede voor kinderen en werk onder de kinderen heeft een belangrijke plaats bij de in Apeldoorn gevestigde organisatie. Het IKEG werkt met een team van vaste medewerkers en vrijwilligers uit Bijbelgetrouwe kerken. De stichting verwoordt haar doel op de website als volgt: „Onze boodschap is: Christus en Die gekruisigd. Het grootste probleem in de wereld is onze zonde en de grootste behoefte is vergeving. Het Goede Nieuws is dat er vergeving en verlossing in de Heere Jezus Christus is, staat centraal.”

Personele wisselingen

Personele wisselingen

Er zijn recent enkele personele wisselingen geweest die we niet onopgemerkt willen laten. Als eerste bedanken we Petra van Dijken (foto) voor haar jarenlange werk voor het IKEG. Zij startte als vrijwilligster en later verzorgde zij in vaste dienst de (financiële)...

Lees meer
Training Open Lucht Clubs

Training Open Lucht Clubs

Kinderevangelisatie in de openlucht, het is al jarenlang een beproefd concept om het evangelie te brengen juist bij kinderen die het nog nooit gehoord hebben! Open Lucht Club, letterlijk een tent op een veld midden in een woonwijk en daar een programma aanbieden voor...

Lees meer