Nieuwe Kerstles: Immanuel – God met ons

Korte inhoud van de les:
Hoe mooi was het allemaal toen God de wereld en de mensen geschapen had. Hij is heilig, volmaakt en alles wat Hij geschapen had was ook volmaakt. Hij zei dat het zeer goed was! Hij wandelde met de mensen. Maar op een dag hadden de mensen zich verstopt… , zij waren God ongehoorzaam geweest, de zonde was in de wereld, in de mensen gekomen. Nu was het niet meer volmaakt!
En God..?! Hij hield nog steeds van de mensen en beloofde dat Hij ooit een Redder zou sturen die ons mensen zou kunnen verlossen van de straf voor de zonde. Het duurde een hele tijd, maar toen kwam er een engel van God bij een jonge vrouw in Nazareth; zij kreeg te horen dat zij een Zoon zou krijgen: een heel bijzondere Zoon, de Zoon van God!
De Heere Jezus was dertig jaar toen Hij begon met Zijn werk onder de mensen. Drie jaar lang vertelde Hij over Zijn Vader, deed wonderen en tekenen en liet zo zien dat Hij de beloofde Messias was. Hij werd gedood, maar stond weer op uit de dood. Hij droeg onze straf voor de zonde. Hij is de beloofde Immanuel, God met ons.
Kerstles met platen, Bijbelverhaal, Bijbeltekst aanleren, werkje, programma, quiz en hulpmiddelen op een USB.
Prijs complete les: € 10,95

Te bestellen via: klik hier

Training Open Lucht Clubs

Training Open Lucht Clubs

Kinderevangelisatie in de openlucht, het is al jarenlang een beproefd concept om het evangelie te brengen juist bij kinderen die het nog nooit gehoord hebben! Open Lucht Club, letterlijk een tent op een veld midden in een woonwijk en daar een programma aanbieden voor...

Lees meer
Uit het veld

Uit het veld

Hoe mooi is het om naast het leidinggeven zelf ook actief bezig te zijn met kinderwerk! In onze eigen gemeente Rehoboth geven we samen met een ander echtpaar zondagsschool aan de groep van 9-12 jarigen. Recent is het thema: “Op reis met Paulus” behandeld. De sfeer is...

Lees meer
Jouw gift maakt echt impact

Jouw gift maakt echt impact

In 2023 ontving IKEG € 188.000 aan giften. We zien een mooie stijging met name in de giften voor onze werkers. Heel hartelijk dank! In de laatste nieuwsupdate van 2023 deden we specifiek een oproep voor een gift van € 6.000 als tegemoetkoming van een nieuwe parttime...

Lees meer
IKEG 75 jaar!

IKEG 75 jaar!

Daar zijn we dankbaar voor! Dit jubileumjaar vieren we niet alleen met festiviteiten. Onder de naam: “75-clubs campagne” helpen we 75 kinderbijbelclubs in Nederland (en Vlaanderen) te starten of door te ontwikkelen. Het evangelie moet voor elk kind bereikbaar zijn....

Lees meer