Preken met impact

Sinds afgelopen maand gaat er een filmpje rond op het internet met een fragment uit een preek. Nou, dat gebeurt wel vaker zult u zeggen. Dat klopt, maar dit preekfragment was er één met een gouden randje. Preken met impact. Wellicht heeft u het ook voorbij zien komen en bekeken. De dominee uit Bodegraven legt in nog geen vier minuten tijd uit wat de grote ontdekking is geweest van Maarten Luther: dat de zondaar door geloof gerechtvaardigd wordt. De rechtvaardiging is geen eenvoudig thema om uit te leggen. Maar de predikant deed dat erg helder en aansprekend.

Hij vraagt een kind om onder aan de preekstoel te gaan staan, om daarmee de afstand van de aarde naar de hemel duidelijk te maken. Predikant: kun je nu in één stap van beneden naar boven komen? Het meisje schudt haar hoofd. Predikant: kun je zonder op de trap te staan mijn hand pakken? Het meisje strekt haar arm. Nee, lukt óók niet. Predikant: het is net als bij de mensen in de tijd van Maarten Luther. De mensen kwamen niet dichter bij God, ondanks het geven van veel geld en het doen van goede werken. Predikant: nee, er is maar één ding dat telt. God kwam naar beneden in Zijn Zoon Jezus Christus en neemt ons mee naar boven (de hemel).

De predikant loopt de trap af, tilt het meisje op en brengt haar zo op de preekstoel. God die afdaalt uit de hemel om mensen te redden!!

De kracht van het voorbeeld zit ‘m in de eenvoud. Het meisje gaat dit nooit meer vergeten. Ik hoop dat meer voorgangers, predikanten en sprekers het voorbeeld van deze predikant zullen volgen. Het was tijdens de Reformatie de (her)ontdekking van het Evangelie.

Met kerst denken we aan de komst van de Heere Jezus naar deze wereld. Komende weken zullen er wereldwijd en ook dichtbij veel kerstclubs gehouden worden. We wensen elke kinderwerker veel liefde en wijsheid toe bij het vertellen van het kerstevangelie aan de kinderen.

Namens het team wensen we jullie allen Gods zegen toe voor 2023.

Voor diegenen die ons nog niet kennen, zullen we ons even voorstellen: wij zijn Marco & José Baan en wonen in het mooie dorp Alblasserdam. We zijn gezegend met 6 dochters, dit zijn hun namen: Naomi, Marylène, Rosalize, Anne-Laura, Cathelijne en Emmely.

Marco Baan

Directeur IKEG

Wereldwijde gebedsdagen

Wereldwijde gebedsdagen

Samen bidden voor kinderevangelisatiewerk wereldwijd en dichtbij Bid mee met één van onze gebedsdagen in Apeldoorn of Breda? Geef je op via info@ikeg.nl en je ontvangt een aantal dagen voor de gebedsdag de Zoom-link.        

Lees meer
IKEG kinderkamp 2022

IKEG kinderkamp 2022

Vrijdagmiddag zijn de ‘ooms en tantes’ (zo wordt de kampleiding genoemd!) met hun auto’s vol slaapzakken, zwemkleding, Bijbels, ‘vertelspullen’ en koffers vertrokken naar Doetinchem voor het IKEG kinderkamp! Het thema voor het kamp was: Op zoek! Tijdens het kamp...

Lees meer
Niet tegen te houden

Niet tegen te houden

“Ik zal werken en wie zal het keren?” vroeg God aan Israël” Ook op de openluchtclubs deze zomer zagen we dat God dwars door alles heen werkt! “Die man vond zijn geld belangrijker dan God, dat is toch koekoek?” vroeg een meisje op de openluchtclub in Breda zich...

Lees meer
Werk door!

Werk door!

‘Werk door, want Ik ben met u, spreekt de HEERE van de legermachten.’ Haggaï 2:5 Dát is de roep van de profeet Haggaï. Veel Joden zijn al jaren geleden teruggekeerd vanuit de ballingschap. Na hun terugkeer is men enthousiast aan de slag gegaan met de wederopbouw...

Lees meer