Preken met impact

Sinds afgelopen maand gaat er een filmpje rond op het internet met een fragment uit een preek. Nou, dat gebeurt wel vaker zult u zeggen. Dat klopt, maar dit preekfragment was er één met een gouden randje. Preken met impact. Wellicht heeft u het ook voorbij zien komen en bekeken. De dominee uit Bodegraven legt in nog geen vier minuten tijd uit wat de grote ontdekking is geweest van Maarten Luther: dat de zondaar door geloof gerechtvaardigd wordt. De rechtvaardiging is geen eenvoudig thema om uit te leggen. Maar de predikant deed dat erg helder en aansprekend.

Hij vraagt een kind om onder aan de preekstoel te gaan staan, om daarmee de afstand van de aarde naar de hemel duidelijk te maken. Predikant: kun je nu in één stap van beneden naar boven komen? Het meisje schudt haar hoofd. Predikant: kun je zonder op de trap te staan mijn hand pakken? Het meisje strekt haar arm. Nee, lukt óók niet. Predikant: het is net als bij de mensen in de tijd van Maarten Luther. De mensen kwamen niet dichter bij God, ondanks het geven van veel geld en het doen van goede werken. Predikant: nee, er is maar één ding dat telt. God kwam naar beneden in Zijn Zoon Jezus Christus en neemt ons mee naar boven (de hemel).

De predikant loopt de trap af, tilt het meisje op en brengt haar zo op de preekstoel. God die afdaalt uit de hemel om mensen te redden!!

De kracht van het voorbeeld zit ‘m in de eenvoud. Het meisje gaat dit nooit meer vergeten. Ik hoop dat meer voorgangers, predikanten en sprekers het voorbeeld van deze predikant zullen volgen. Het was tijdens de Reformatie de (her)ontdekking van het Evangelie.

Met kerst denken we aan de komst van de Heere Jezus naar deze wereld. Komende weken zullen er wereldwijd en ook dichtbij veel kerstclubs gehouden worden. We wensen elke kinderwerker veel liefde en wijsheid toe bij het vertellen van het kerstevangelie aan de kinderen.

Namens het team wensen we jullie allen Gods zegen toe voor 2023.

Voor diegenen die ons nog niet kennen, zullen we ons even voorstellen: wij zijn Marco & José Baan en wonen in het mooie dorp Alblasserdam. We zijn gezegend met 6 dochters, dit zijn hun namen: Naomi, Marylène, Rosalize, Anne-Laura, Cathelijne en Emmely.

Marco Baan

Directeur IKEG

Training Open Lucht Clubs

Training Open Lucht Clubs

Kinderevangelisatie in de openlucht, het is al jarenlang een beproefd concept om het evangelie te brengen juist bij kinderen die het nog nooit gehoord hebben! Open Lucht Club, letterlijk een tent op een veld midden in een woonwijk en daar een programma aanbieden voor...

Lees meer
Uit het veld

Uit het veld

Hoe mooi is het om naast het leidinggeven zelf ook actief bezig te zijn met kinderwerk! In onze eigen gemeente Rehoboth geven we samen met een ander echtpaar zondagsschool aan de groep van 9-12 jarigen. Recent is het thema: “Op reis met Paulus” behandeld. De sfeer is...

Lees meer
Jouw gift maakt echt impact

Jouw gift maakt echt impact

In 2023 ontving IKEG € 188.000 aan giften. We zien een mooie stijging met name in de giften voor onze werkers. Heel hartelijk dank! In de laatste nieuwsupdate van 2023 deden we specifiek een oproep voor een gift van € 6.000 als tegemoetkoming van een nieuwe parttime...

Lees meer
IKEG 75 jaar!

IKEG 75 jaar!

Daar zijn we dankbaar voor! Dit jubileumjaar vieren we niet alleen met festiviteiten. Onder de naam: “75-clubs campagne” helpen we 75 kinderbijbelclubs in Nederland (en Vlaanderen) te starten of door te ontwikkelen. Het evangelie moet voor elk kind bereikbaar zijn....

Lees meer