Project CityKids

Project CityKids

Project 86836 | Project CityKids

Dit project heeft ten doel om stadskinderen te bereiken met het Evangelie door middel van eenmalige of wekelijkse activiteiten. Daarbij wordt nadrukkelijk gestreefd naar betrokkenheid vanuit kerken/gemeenten, zodat het echt een project wordt van zo’n kerk/gemeente (en niet allereerst en alleen van het IKEG) Aspecten van dit project:

  1. Vrijwilligers: Zij voeren de activiteiten uit, en zijn van tevoren zijn toegerust door het IKEG.
  2. Materialen: Er worden nieuwe materialen ontwikkeld, te gebruiken bij de diverse activiteiten. (Bijbellessen, kinderboekjes, trainings-en promotiemateriaal en audiovisuele middelen, zoals presentaties en videoclips).
  3. Toerusting: het IKEG zorgt voor toerusting en training voor kerken en individuele christenen, om aan de slag te gaan met City Kids.
  4. Tijdspad: 2016: Start van de voorbereiding. Zomer 2017: Actie vindt plaats. Najaar 2017: Evaluatie. Daarna: voortzetting van het project; het zal een blijvend karakter houden binnen het IKEG.

De persoon verantwoordelijk voor dit project is Marco Baan.Verdere informatie over dit project kan aangevraagd worden bij info@ikeg.nl

Giften voor dit project kunt u overmaken naar: IBAN: NL 09 ABNA 053 11 20 309 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie. Onder vermelding van: Project CityKids of project 86836