Project creatieve kinderevangelisatie (86806)

Project creatieve kinderevangelisatie

Project 86806 | Project Creatieve kinderevangelisatie

Doelgroep:

  • Kinderen tussen de 4 en 12 jaar die nog niet bekend zijn met het evangelie.
  • Tieners bereiken met het evangelie en hen leren wat het betekent om de Heere Jezus te kennen als Redder en Heer voor hun leven.
  • Christenen die willen beginnen met of ontwikkelen in het bereiken van niet-christelijke kinderen

Doel:

  • Met creatieve programma’s het evangelie en de Bijbel op kinderlijk uitleggen om hen uiteindelijk te discipelen tot volgelingen van de Heere Jezus.
  • Anderen (= Aanstaande) kinderwerkers) toerusten om kinderen begrijpelijk te vertellen over God en de Bijbel

Uitwerking:

  • Het vertalen van bestaande kinderprogramma’s met als kern een bepaald dier, een voorbeeldige (=specifieke) eigenschap daarvan en een Bijbeltekst die daarmee te maken heeft.
  • Zelf creatieve programma’s ontwikkelen waarin de Bijbel en het evangelie op het niveau van een kind uitgelegd wordt en zo begrijpelijk wordt gemaakt.
  • Kinderclubs of (openlucht)programma’s voor kinderen houden waarbij deze creatieve programma’s gebruikt worden.
  • Trainingen geven waarbij anderen theoretisch en praktisch geholpen worden om evangelisch kinderwerk op te zetten. 

De persoon verantwoordelijk voor dit project is Emma Gouman. Verdere informatie over dit project kan aangevraagd worden bij info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken naar: IBAN: NL 09 ABNA 053 11 20 309 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie. Onder vermelding van: Project creatieve kinderevangelisatie of project 86806