Projectnaam: Discipelschap

Doelgroep: kinderen en tieners tussen de 4 en 15 jaar die al bekend zijn met het evangelie en een verlangen laten zien om Jezus te volgen.

Doelen:

  • Het bemoedigen van kinderen en tieners in hun wandel met de Heere Jezus als hun Redder en Leidsman.
  • Het toerusten van kinderwerkers en ouders in hun verlangen om kinderen en tieners te helpen geestelijk te groeien.

Uitwerking:

  • Materiaal herzien en/of (verder) ontwikkelen om kinderen en kinderwerkers toe te rusten om met de Heere Jezus te leven.
  • In één-op-één relaties jonge discipelen bemoedigen en aansporen in hun geloofsleven.
  • Toerusting geven over onderwerpen die te maken hebben met evangelisatie, discipelschap en geestelijke groei van kinderen en tieners.

De persoon verantwoordelijk voor dit project is Lisa Kneppers. Verdere informatie over dit project kan aangevraagd worden bij info@ikeg.nl

Giften voor dit project kunt u overmaken naar: IBAN: NL 09 ABNA 053 11 20 309 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie. Onder vermelding van: Project discipelschap of project 86813