Project IKEG werk Nederland algemeen(8000)

Project IKEG werk Nederland

Project 8000 | Project IKEG werk Nederland

Waarvoor heeft het IKEG steun nodig?

  1. Voor kantoor- en administratiekosten, elektra, salarissen van de kantoorwerkers.
  2. Kosten van bepaalde activiteiten: bijvoorbeeld: clubs, kampen, literatuur en andere projecten
  3. Sommige kinderen/mensen zijn niet in staat om de kosten van een kampweekend te betalen.
  4. Het gebouw vraagt om regelmatig onderhoud.

Giften voor dit project kunt u overmaken naar: IBAN: NL 09 ABNA 053 11 20 309 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie. Onder vermelding van: Project IKEG werk Nederland of project 8000