Project kinderwerk Albanië (86841)

Project kinderwerk Albanië

Project 86841 | Project kinderwerk Albanië

Omschrijving
Uit statistieken blijkt dat verreweg de meeste wedergeboren christenen vóór hun 14e levensjaar tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Daarom vormen kinderen wereldwijd zo’n belangrijke doelgroep voor het Evangelie. Hun harten zijn vruchtbare grond voor het zaad van Gods Woord. Het project kinderwerk Albanië heeft als doel om de kinderen daar te bereiken met het Evangelie.

Dit project kent hiertoe vier aspecten:
– Kinderwerk opzetten door het houden van 5-daagse clubs, vakantiebijbelweken en wekelijkse clubs.
– Trainingen verzorgen, waarbij kinderwerkers worden toegerust om kinderwerk te doen volgens de methode van het IKEG en waarbij ze worden begeleid in de praktijk.
– Evangelisatiemateriaal verspreiden onder kinderen, hun ouders en kinderwerkers.
– Kinderen in contact brengen met lokale kerken.

De persoon verantwoordelijk voor dit project is Marco Baan.

Indien u meer wilt weten over dit project kunt u informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar info@ikeg.nl

Giften voor dit project kunt u overmaken op:
IBAN: NL09 ABNA 0531 1203 09 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie o.v.v.: Project kinderwerk Albanië of project 86841

[pdf-embedder url=”https://www.ikeg.nl/wp-content/uploads/2021/06/ALbania-country-profile.pdf”]