Project kinderwerk regio Amsterdam (86812)

Project kinderwerk regio Amsterdam

Project 86812 | Project kinderwerk regio Amsterdam

Doelgroep:

Kinderen uit de regio Amsterdam in de leeftijd tussen de 6 en 12 jaar die niet of nauwelijks bekend zijn met het Evangelie van Jezus Christus

Doel:

  • Het evangelie en de Bijbel op kinderlijk niveau uitleggen om hen uiteindelijk te discipelen tot volgelingen van de Heere Jezus.
  • Anderen (= Aanstaande) kinderwerkers) toerusten om kinderen begrijpelijk te vertellen over God en de Bijbel

Uitwerking:
Sinds september 2022 is Thirza betrokken bij het werk van stichting Evangelie voor kinderen. Zij hebben een prachtig werk opgezet waardoor er door de jaren heen veel kinderclubs hebben plaatsgevonden. Iedere week worden er op twee plekken kinderclubs gehouden (dinsdag- en vrijdagmiddag). Hier vertellen we de kinderen Bijbellessen, leren ze Bijbelteksten uit hun hoofd, zingen we samen liederen, maken we een bijpassende verwerking en is er ruimte voor vragen en gesprek met de kinderen.

De persoon verantwoordelijk voor dit project is Thirza Penning. Verdere informatie over dit project kan aangevraagd worden bij info@ikeg.nl
Giften voor dit project kunt u overmaken naar: IBAN: NL 09 ABNA 053 11 20 309 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie. Onder vermelding van: Project kinderwerk regio Amsterdam of project 86812