Project ontwikkeling kinderevangelisatie & leiderschap (86805)

Project ontwikkeling kinderevangelisatie & leiderschap

Project 86805 | Project ontwikkeling kinderevangelisatie & leiderschap

Algemene omschrijving:
Ieder kind van Nederland heeft het recht om de evangelieboodschap te horen. Het IKEG heeft een bestuur, een team van werkers en een nog groter netwerk van vrijwilligers en partners die zich allemaal verlangen in te zetten voor evangelieverspreiding onder kinderen. Er is een gedeelde passie van de noodzaak en de kansen van kinderevangelisatie. Het leiderschap beoogt leiding te geven aan de uitvoering van de missie van stichting IKEG.

 Om dicht bij het werkveld te staan, is het belangrijk om ook zelf actief te zijn in kinderevangelisatie en verschillende projecten. Wat dat concreet inhoudt, wordt hieronder uitgelegd.

 Aspecten van ontwikkeling kinderevangelisatie:

  1. José is coördinator van de Girls Only Club in Alblasserdam. Dit is een groep tienermeiden tussen de 11-16 jaar die met een zekere regelmaat samenkomen rond een Bijbels thema;
  2. Beiden helpen mee met daadwerkelijke kinderevangelisatieprojecten zoals het project CityKids en de KidsArk;
  3. Marco helpt mee het ontwikkelen van online-initiatieven om kinderen te bereiken, zoals de KidsBijbelCursus.
  4. Beiden geven onderwijs om bestaande en nieuwe kinderwerkers te helpen in hun missie van kinderevangelisatie in de vorm van trainingen en cursussen.

Aspecten van leiderschap:

  1. Verantwoordelijk om leiding te geven aan de gezamenlijke uitvoering van de visie, missie en strategie wat betreft kinderevangelisatie en discipelschap;
  2. Een werkomgeving creëren waarin medewerkers en vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen en waar met plezier gewerkt wordt;
  3. Verantwoordelijk voor het proces van de strategische planning volgens een meerjarenplan. De lange termijndoelen vertalen naar korte termijndoelen;
  4. Promotie van het werk van de stichting tijdens verschillende gelegenheden;
  5. Zorgdragen dat IKEG Nederland verbonden blijft met de Europese en wereldwijde “CEF-family”. Samenwerking met andere collega-leiders binnen CEF Europa en ‘accountable’ voor het leiderschap van CEF Europa.

Verantwoordelijk voor dit project is het echtpaar Marco & José Baan. Indien u meer wilt
weten over dit project kunt u informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar info@ikeg.nl

Giften voor dit project kunt u overmaken naar: IBAN: NL 09 ABNA 053 11 20 309 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie. Onder vermelding van: Project ontwikkeling kinderevangelisatie & leiderschap of  project 86805