Project toerusting (86814)

Project toerusting

Project 86814 | Project toerusting

Omschrijving
Dit project omvat het coördineren, begeleiden en houden van diverse trainingen (VerdiepingsCursus Kinderevangelisatie, basiscursus en andere)

Aspecten van dit project:
– Het werk van het IKEG bekend maken.
– Trainingen organiseren en trainers scherp houden.
– Direct kinderwerk doen en begeleiden om zo op de hoogte te blijven van de praktijk.
– Nazorg geven aan mensen die trainingen gevolgd hebben en contacten met hen onderhouden.
– Verspreiden literatuur.
– Contacten leggen met kerken en gelovigen die de geloofsverklaring en principes van het IKEG onderschrijven.

Verantwoordelijk voor dit project is Anneke Breet. Verdere informatie over dit project kan aangevraagd worden bij info@ikeg.nl

    Giften voor dit project kunt u overmaken naar: IBAN: NL 09 ABNA 053 11 20 309 t.n.v. Stg. Kinderevangelisatie. Onder vermelding van: Project toerusting of project 86814