Samen op de bres voor kinderevangelisatie

Wereldwijd wordt in de 1e week van november gebeden voor kinderen en kinderevangelisatie!! Vanwege corona hebben we er in Nederland voor gekozen om online te bidden. Onze verwachting is dat hierdoor nog méér mensen kunnen meedoen. Dit keer hebben we ook een kinderbidstond. Bidden met en voor kinderen. We hopen u/jou te ontmoeten!

Maandag 2 november
9.30 – 11.30 uur| VOLWASSENEN
online bidden voor het werk van IKEG in landen binnen Europa én wereldwijd. Hiervoor krijgt u vooraf gebedspunten toegestuurd die we zullen gebruiken tijdens het bidden.

Donderdag 5 november
18.45 – 19.15 uur | KINDEREN
online kinderbidstond voor kinderen van de basisschoolleeftijd onder leiding van IKEG-werkers

20.00 – 21.30 uur | VOLWASSENEN
online bidden voor het kinderwerk in Nederland.
Heeft u een hart voor evangelisatie onder kinderen, bid dan mee!!!

Hoe werkt het?
• Wanneer u of uw kind wilt meebidden op een van de drie gebedsmomenten, stuur dan voor 30 oktober een mail naar marcojosebaan@ikeg.nl
• Graag in de mail vermelden: datum van de bidstond, na(a)m(en) en geboortedatum. Ook kunt u in de mail gebedspunten doorgeven die betrekking hebben op kinderen of kinderwerk.
• Na aanmelding ontvangt u voor 1 november een link met een wachtwoord zodat u kunt inloggen op het specifieke gebedsmoment.
• BELANGRIJK: Fijn als u 5 minuten voor aanvangstijd inlogt!

Filippenzen 4:6
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

Download hier de folder om te delen met anderen

Personele wisselingen

Personele wisselingen

Er zijn recent enkele personele wisselingen geweest die we niet onopgemerkt willen laten. Als eerste bedanken we Petra van Dijken (foto) voor haar jarenlange werk voor het IKEG. Zij startte als vrijwilligster en later verzorgde zij in vaste dienst de (financiële)...

Lees meer
Training Open Lucht Clubs

Training Open Lucht Clubs

Kinderevangelisatie in de openlucht, het is al jarenlang een beproefd concept om het evangelie te brengen juist bij kinderen die het nog nooit gehoord hebben! Open Lucht Club, letterlijk een tent op een veld midden in een woonwijk en daar een programma aanbieden voor...

Lees meer
Uit het veld

Uit het veld

Hoe mooi is het om naast het leidinggeven zelf ook actief bezig te zijn met kinderwerk! In onze eigen gemeente Rehoboth geven we samen met een ander echtpaar zondagsschool aan de groep van 9-12 jarigen. Recent is het thema: “Op reis met Paulus” behandeld. De sfeer is...

Lees meer