Samen op de bres voor kinderevangelisatie

Wereldwijd wordt in de 1e week van november gebeden voor kinderen en kinderevangelisatie!! Vanwege corona hebben we er in Nederland voor gekozen om online te bidden. Onze verwachting is dat hierdoor nog méér mensen kunnen meedoen. Dit keer hebben we ook een kinderbidstond. Bidden met en voor kinderen. We hopen u/jou te ontmoeten!

Maandag 2 november
9.30 – 11.30 uur| VOLWASSENEN
online bidden voor het werk van IKEG in landen binnen Europa én wereldwijd. Hiervoor krijgt u vooraf gebedspunten toegestuurd die we zullen gebruiken tijdens het bidden.

Donderdag 5 november
18.45 – 19.15 uur | KINDEREN
online kinderbidstond voor kinderen van de basisschoolleeftijd onder leiding van IKEG-werkers

20.00 – 21.30 uur | VOLWASSENEN
online bidden voor het kinderwerk in Nederland.
Heeft u een hart voor evangelisatie onder kinderen, bid dan mee!!!

Hoe werkt het?
• Wanneer u of uw kind wilt meebidden op een van de drie gebedsmomenten, stuur dan voor 30 oktober een mail naar marcojosebaan@ikeg.nl
• Graag in de mail vermelden: datum van de bidstond, na(a)m(en) en geboortedatum. Ook kunt u in de mail gebedspunten doorgeven die betrekking hebben op kinderen of kinderwerk.
• Na aanmelding ontvangt u voor 1 november een link met een wachtwoord zodat u kunt inloggen op het specifieke gebedsmoment.
• BELANGRIJK: Fijn als u 5 minuten voor aanvangstijd inlogt!

Filippenzen 4:6
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

Download hier de folder om te delen met anderen

Preken met impact

Preken met impact

Sinds afgelopen maand gaat er een filmpje rond op het internet met een fragment uit een preek. Nou, dat gebeurt wel vaker zult u zeggen. Dat klopt, maar dit preekfragment was er één met een gouden randje. Preken met impact. Wellicht heeft u het ook voorbij zien komen...

Lees meer
Wereldwijde gebedsdagen

Wereldwijde gebedsdagen

Samen bidden voor kinderevangelisatiewerk wereldwijd en dichtbij Bid mee met één van onze gebedsdagen in Apeldoorn of Breda? Geef je op via info@ikeg.nl en je ontvangt een aantal dagen voor de gebedsdag de Zoom-link.        

Lees meer
IKEG kinderkamp 2022

IKEG kinderkamp 2022

Vrijdagmiddag zijn de ‘ooms en tantes’ (zo wordt de kampleiding genoemd!) met hun auto’s vol slaapzakken, zwemkleding, Bijbels, ‘vertelspullen’ en koffers vertrokken naar Doetinchem voor het IKEG kinderkamp! Het thema voor het kamp was: Op zoek! Tijdens het kamp...

Lees meer
Niet tegen te houden

Niet tegen te houden

“Ik zal werken en wie zal het keren?” vroeg God aan Israël” Ook op de openluchtclubs deze zomer zagen we dat God dwars door alles heen werkt! “Die man vond zijn geld belangrijker dan God, dat is toch koekoek?” vroeg een meisje op de openluchtclub in Breda zich...

Lees meer