Samen op de bres voor kinderevangelisatie

Wereldwijd wordt in de 1e week van november gebeden voor kinderen en kinderevangelisatie!! Vanwege corona hebben we er in Nederland voor gekozen om online te bidden. Onze verwachting is dat hierdoor nog méér mensen kunnen meedoen. Dit keer hebben we ook een kinderbidstond. Bidden met en voor kinderen. We hopen u/jou te ontmoeten!

Maandag 2 november
9.30 – 11.30 uur| VOLWASSENEN
online bidden voor het werk van IKEG in landen binnen Europa én wereldwijd. Hiervoor krijgt u vooraf gebedspunten toegestuurd die we zullen gebruiken tijdens het bidden.

Donderdag 5 november
18.45 – 19.15 uur | KINDEREN
online kinderbidstond voor kinderen van de basisschoolleeftijd onder leiding van IKEG-werkers

20.00 – 21.30 uur | VOLWASSENEN
online bidden voor het kinderwerk in Nederland.
Heeft u een hart voor evangelisatie onder kinderen, bid dan mee!!!

Hoe werkt het?
• Wanneer u of uw kind wilt meebidden op een van de drie gebedsmomenten, stuur dan voor 30 oktober een mail naar marcojosebaan@ikeg.nl
• Graag in de mail vermelden: datum van de bidstond, na(a)m(en) en geboortedatum. Ook kunt u in de mail gebedspunten doorgeven die betrekking hebben op kinderen of kinderwerk.
• Na aanmelding ontvangt u voor 1 november een link met een wachtwoord zodat u kunt inloggen op het specifieke gebedsmoment.
• BELANGRIJK: Fijn als u 5 minuten voor aanvangstijd inlogt!

Filippenzen 4:6
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.

Download hier de folder om te delen met anderen

Uit het veld

Uit het veld

Hoe mooi is het om naast het leidinggeven zelf ook actief bezig te zijn met kinderwerk! In onze eigen gemeente Rehoboth geven we samen met een ander echtpaar zondagsschool aan de groep van 9-12 jarigen. Recent is het thema: “Op reis met Paulus” behandeld. De sfeer is...

Lees meer
Jouw gift maakt echt impact

Jouw gift maakt echt impact

In 2023 ontving IKEG € 188.000 aan giften. We zien een mooie stijging met name in de giften voor onze werkers. Heel hartelijk dank! In de laatste nieuwsupdate van 2023 deden we specifiek een oproep voor een gift van € 6.000 als tegemoetkoming van een nieuwe parttime...

Lees meer
IKEG 75 jaar!

IKEG 75 jaar!

Daar zijn we dankbaar voor! Dit jubileumjaar vieren we niet alleen met festiviteiten. Onder de naam: “75-clubs campagne” helpen we 75 kinderbijbelclubs in Nederland (en Vlaanderen) te starten of door te ontwikkelen. Het evangelie moet voor elk kind bereikbaar zijn....

Lees meer
Even voorstellen…

Even voorstellen…

Mijn naam is Martijn Beukers en sinds kort help ik IKEG voor een aantal uur per week. Graag wil ik me hier kort voorstellen. Zelf mag ik de Heere Jezus al heel wat jaren kennen. God heeft me gelukkig nooit losgelaten. Hij is goed, geduldig en genadig! Afgelopen jaar...

Lees meer
De spin in het web…

De spin in het web…

Met dankbaarheid kijk ik terug op de 33 jaren die ik bij het IKEG in dienst mocht zijn. Ik had voor die tijd de Heere gevraagd waar ik Hem kon dienen en Hij bracht het IKEG op mijn pad. In 1990 ben ik op het kantoor in Apeldoorn begonnen. Al snel werd het niet alleen...

Lees meer