Sem: “ik weet het niet meer, juf!”

Sem: “Ik weet het niet meer, juf!

Sinds vorig jaar mag ik met een kinderclub in Ede meedraaien.

Het voelt voor mij echt als een voorrecht om te zien hoe betrokken de medewerkers zijn op de kinderen, zowel tijdens de clubmomenten als daarbuiten. Hier kan ik zien hoe onvoorwaardelijke liefde in de praktijk gebracht wordt!
We zijn bezig met het aanleren van de Bijbeltekst. Sem is ook op de club. Het is een jongen die al jarenlang trouw op de club komt, maar vanwege moeilijke concentratie wel altijd achteraan moet zitten met een meester of juf naast hem. Hij roept keihard doorheen. Dat doet hij wel vaker en regelmatig is dat wat ongepast, maar ook vaak is het een vraag waar hij oprecht mee zit. Dat is ook nu het geval. “Ik weet het niet meer juf. Wat als de oerknal nou waar is en dat wat God zegt niet waar is? En ik heb trouwens op plaatjes nog nooit een dino in de ark gezien!”
Eén van de medewerkers neemt hem tijdens de club even apart om met hem te praten. Ze kan niet al zijn vragen beantwoorden, maar ze kunnen samen bidden dat God hem laat zien hoe het zit.
Bij de evaluatie na de club bespreken we de vraag van Sem. Ik vertel dat ik thuis een kinderboek heb liggen van het Logosinstituut, dat onder andere over dit onderwerp gaat. Het kan Sem misschien helpen met zijn vragen. In de weken daarna kan mijn collega Sem enkele keren thuis bezoeken en met hem dat boek doornemen, zodat hij antwoorden op zijn vragen krijgt.
Elkaar tot een hand en een voet zijn, dat is hoe wij als lichaam van Christus mogen dienen in Gods Koninkrijk. Mijn collega had de ingang in het gezin en de tijd en ik had een boek! Zo dienen we elkaar, om degenen die nog onbekend zijn met het evangelie te dienen. Hoe mooi is die samenwerking! En hoe heerlijk om onze Heere als het Hoofd aan het werk te zien in onze bedieningen, door situaties aan te sturen, als antwoord op gebed, en door onze gebroken levens heen! Als wij zwak zijn is Hij machtig. Dan werkt Hij, en dan krijgt Hij alle eer!

Lisa Kneppers

Personele wisselingen

Personele wisselingen

Er zijn recent enkele personele wisselingen geweest die we niet onopgemerkt willen laten. Als eerste bedanken we Petra van Dijken (foto) voor haar jarenlange werk voor het IKEG. Zij startte als vrijwilligster en later verzorgde zij in vaste dienst de (financiële)...

Lees meer
Training Open Lucht Clubs

Training Open Lucht Clubs

Kinderevangelisatie in de openlucht, het is al jarenlang een beproefd concept om het evangelie te brengen juist bij kinderen die het nog nooit gehoord hebben! Open Lucht Club, letterlijk een tent op een veld midden in een woonwijk en daar een programma aanbieden voor...

Lees meer
Uit het veld

Uit het veld

Hoe mooi is het om naast het leidinggeven zelf ook actief bezig te zijn met kinderwerk! In onze eigen gemeente Rehoboth geven we samen met een ander echtpaar zondagsschool aan de groep van 9-12 jarigen. Recent is het thema: “Op reis met Paulus” behandeld. De sfeer is...

Lees meer