Soms krijg je onverwacht een kans…

…Om het evangelie te delen met mensen die je voor het eerst ontmoet. Tijdens de vakantie kan je dat zomaar overkomen! De kans krijgen om het evangelie te delen tijdens zo’n onverwachtse ontmoeting is heel kostbaar!

Wellicht herken je dit, je zegt tijdens het gesprek het beste wat er in je op komt en achteraf bedenk je wat je allemaal anders had kunnen zeggen.  

Het evangelie kort en krachtig delen, IKEG helpt je hiermee! Met ons zomerpakket speciaal voor volwassenen en kinderen, kan jij het evangelie delen.

Deel het Evangelie met behulp van 5 kleuren:

Goud – dit is de mooiste kleur. Het vertelt ons namelijk over wie God is. Hoe groot Hij is en dat Hij ons gemaakt heeft. Puur goud is ook zuiver. Zo is God ook. Hij is heilig! Dat betekent volmaakt, zonder zonde.

Zwart – de kleur van duisternis. Als wij zonder God leven, leven we in de duisternis, omdat we allemaal verkeerde dingen (zonden) doen en daardoor niet bij God kunnen komen.

Rood – de kleur over de liefde van de Heere Jezus. Hij gaf uit liefde Zijn leven aan het kruis om de straf voor onze zonden te betalen.

Wit – de kleur over het schone leven van de Heere Jezus. Toen Hij na 3 dagen opstond uit de dood, heeft Hij laten zien dat Hij onze zonde wil vergeven als we Hem dit vragen. Dan wordt ons leven schoon omdat Hij ons vergeeft.

Groen – de kleur van alles wat groeit. Als we in de Heere Jezus geloven, kunnen we geestelijk groeien door: Bijbel lezen, bidden, anderen vertellen over de Heere Jezus en door naar samenkomsten te gaan waar over Hem geleerd wordt.

Veel vreugde in het delen! Samen geven we zó invulling aan de woorden van Jezus, zoals het staat in Markus 16:15b: ‘predik het Evangelie aan alle schepselen.’

Personele wisselingen

Personele wisselingen

Er zijn recent enkele personele wisselingen geweest die we niet onopgemerkt willen laten. Als eerste bedanken we Petra van Dijken (foto) voor haar jarenlange werk voor het IKEG. Zij startte als vrijwilligster en later verzorgde zij in vaste dienst de (financiële)...

Lees meer
Training Open Lucht Clubs

Training Open Lucht Clubs

Kinderevangelisatie in de openlucht, het is al jarenlang een beproefd concept om het evangelie te brengen juist bij kinderen die het nog nooit gehoord hebben! Open Lucht Club, letterlijk een tent op een veld midden in een woonwijk en daar een programma aanbieden voor...

Lees meer
Uit het veld

Uit het veld

Hoe mooi is het om naast het leidinggeven zelf ook actief bezig te zijn met kinderwerk! In onze eigen gemeente Rehoboth geven we samen met een ander echtpaar zondagsschool aan de groep van 9-12 jarigen. Recent is het thema: “Op reis met Paulus” behandeld. De sfeer is...

Lees meer