Stel je vraag… (1)

“Kun je Halloween een plek geven op je kinderbijbelclub?”

“Help! Néé, he? Moet je dit zien!” Marjolein stapt de clubruimte binnen. Heksen grijnzen haar toe, monsters hangen aan de muur en het nep-bloed ‘stroomt’ over de muur. Zelfs de verlichting laat schedeltjes zien! Halloweenattributen overal! “O, o! Moeten we hier nu kinderbijbelclub houden? Heere, wat moeten we dáár nou mee?” Snel stuurt ze een berichtje naar mensen van wie ze weet dat ze zullen bidden. Tja, de versiering verwijderen is geen optie, die is door de beheerder van het gebouw aangebracht en hij wil dat die daar blijft. “Heere, U ziet hoe deze ruimte eruit ziet! Alstublieft … wilt U ervoor zorgen, dat de kinderen er geen last van zullen hebben!”

Die middag doet ze samen met Rozanne club. Ze vertellen ze het verhaal dat aan de beurt is, over Mozes’ roeping in de woestijn. Na afloop blikken ze verwonderd terug: “Er was veel aandacht voor het verhaal en de Bijbeltekst. En … heel bijzonder: niet één kind heeft het over de Halloweenversiering gehad!!!“

Ja, het begint en eindigt met gebed!
Jouw gebed, maar vraag ook aan anderen om gebed voor de club, aan mensen die zich bij de club betrokken voelen.
“Het krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel,” lezen we al in Jakobus 5.
Laten we Marjoleins voorbeeld volgen en … bidden! Véél bidden! Voor de kinderen, voor het programma, voor jezelf én om een krachtige uitwerking van het evangelie dat je brengt!
Juist extra in déze tijd!

We zetten voor jullie het een en ander op een rij aan beschikbare materialen i.v.m. Halloween:

  1. Pakket bij IKEG “Halloween-wat zegt de Bijbel?” https://www.ikeg.nl/product/halloween-wat-zegt-de-bijbel/
  2. Schatkaart 33 ‘Clean met Halloween’, op te vragen bij IKEG
  3. Folders voor ouders en clubleiding bij Bijbel & Onderwijs: https://bijbelenonderwijs.nl/occult-en-licht/halloween-mij-niet-gezien/
  4. ArkMission stelt een programma voor scholen of kerken beschikbaar, dat je kunt downloaden (gift is welkom) met de naam ‘Light in the night’.  www.lightinthenight.nl Daar staat ook een kort filmpje van iemand die aan kinderen vertelt dat ze vroeger (als heks) wel halloween vierde, maar nu niet meer, omdat ze in de Heere Jezus ging geloven! https://lightinthenight.nl/informatievideo De ideeën die je leest in dit pakket zijn verdeeld voor onder- en bovenbouw. Het evangelie staat er niet heel nadrukkelijk of expliciet in, maar de ideeën kunnen toch een bruikbare aanvulling zijn in je programma! 
  5. Evangeliestek heeft een folder met een positieve boodschap gecombineerd met een knutselwerkje, een versie voor kerkelijke en voor niet-kerkelijke kinderen https://evangeliestek.nl/materiaal/3124/halloween-niet-kerkelijk
Training Open Lucht Clubs

Training Open Lucht Clubs

Kinderevangelisatie in de openlucht, het is al jarenlang een beproefd concept om het evangelie te brengen juist bij kinderen die het nog nooit gehoord hebben! Open Lucht Club, letterlijk een tent op een veld midden in een woonwijk en daar een programma aanbieden voor...

Lees meer
Uit het veld

Uit het veld

Hoe mooi is het om naast het leidinggeven zelf ook actief bezig te zijn met kinderwerk! In onze eigen gemeente Rehoboth geven we samen met een ander echtpaar zondagsschool aan de groep van 9-12 jarigen. Recent is het thema: “Op reis met Paulus” behandeld. De sfeer is...

Lees meer
Jouw gift maakt echt impact

Jouw gift maakt echt impact

In 2023 ontving IKEG € 188.000 aan giften. We zien een mooie stijging met name in de giften voor onze werkers. Heel hartelijk dank! In de laatste nieuwsupdate van 2023 deden we specifiek een oproep voor een gift van € 6.000 als tegemoetkoming van een nieuwe parttime...

Lees meer
IKEG 75 jaar!

IKEG 75 jaar!

Daar zijn we dankbaar voor! Dit jubileumjaar vieren we niet alleen met festiviteiten. Onder de naam: “75-clubs campagne” helpen we 75 kinderbijbelclubs in Nederland (en Vlaanderen) te starten of door te ontwikkelen. Het evangelie moet voor elk kind bereikbaar zijn....

Lees meer