CityKids training

Wat is het CityKids project?

Het project heeft ten doel om in samenwerking met de lokale christenen/kerken de stadskinderen met het Evangelie te bereiken. Het is een project dat opgezet is vanuit CEF Europa en het is een nieuwe “ministry” naast alle bestaande activiteiten. Op de Europese conferentie in 2016 is het project gelanceerd. Sinds die tijd hebben we het project al opgezet in Eindhoven en Bergen op Zoom. En zijn we begonnen in Gent.

Waarom kinderevangelisatie in de stad?

Dit project wil een nieuwe input geven om de kinderen van de grote steden effectiever te gaan bereiken. Er zijn gelukkig kinderwerkers die nu ook al kinderen in de grote steden bereiken (Rotterdam, Amsterdam, Breda en Antwerpen). Maar het is belangrijk ook nieuwe steden in te gaan. En daar biedt dit project mooie kansen voor. Belangrijk is om eerst te inventariseren wat er al gebeurt, daarna kerken informeren/toerusten om ten slotte plannen te maken en daarna tijd voor ACTIE.

Meld je aan of vraag om meer informatie

Vul je naam en e-mailadres in en je hoort spoedig van ons!