Verdiepings Cursus Kinderevangelisatie (VCK)

De VCK is de standaardcursus van het IKEG. De gehele cursus bestaat uit drie niveaus.

Niveau 1: Alles over evangeliseren onder niet gelovige kinderen (Download de folder in PDF)
Niveau 2: Opbouwend onderwijs aan kinderen die tot geloof zijn gekomen
Niveau 3: Hier wordt ingegaan op wie het kind is en over kinderen uit verschillende achtergronden.
Deze cursus bestaat uit minimaal 32 lesuren, dat betekent 12 lesavonden.

Alle cursussen worden gegeven door personen die zelf kinderwerk doen. Alle cursussen zijn getoetst aan de praktijk en is getrouw aan de geloofsverklaring die iedereen ondertekent.

Meld je aan of vraag om meer informatie

Vul je naam en e-mailadres in en je hoort spoedig van ons!