Visie & missie IKEG

Visie kinderevangelisatie

Waarom kinderevangelisatie?

Het vruchtbaarste zendingsveld in de wereld is:

  • niet een specifieke omgeving
  • niet een specifiek land
  • niet een specifieke etnische groep

Aanwezig in alle boven vermelde groepen: KINDEREN!

1/3 van de wereldbevolking is kind; in sommige landen zelfs de helft. Waarom geen aandacht geven aan zo’n groot deel van de wereldbevolking? Kinderen kunnen al op jonge leeftijd hun vertrouwen op de Heere Jezus stellen.

Is het evangelie niet veel te moeilijk voor kinderen?

Het evangelie is zo moeilijk te begrijpen dat zelfs de meest intelligente volwassene het niet begrijpt. (Mat 11:25). Pas als de Heilige Geest dit uitlegt, wordt het zo eenvoudig dat zelfs een jong kind het kan begrijpen. Is het moeilijker voor God om een volwassene of een kind tot geloof te brengen?

 “De discipelen dachten dat een kind niet tot de Heere kan komen voordat hij denkt als een volwassene. Maar de Heere Jezus zei: “Maar wees ervan verzekerd dat jullie niet tot de Heere kunnen komen als je niet wordt zoals een kind. Het is niet moeilijk voor een kind om net als jullie te worden, maar het is erg moeilijk voor jullie om te worden als een kind.”

– C.H. Spurgeon

Kinderen hebben nog een heel leven voor zich. Een heel leven waarmee ze voor de Heere kunnen leven.

Bekijk de visie van de CEF (internationale organisatie van IKEG) in een PDF-bestand

"Bijna 20% van de 17 miljoen inwoners van Nederland is kind. Kinderen horen echter 100% bij de Grote Opdracht van de Heere Jezus."
- Marco Baan

Veelgestelde vragen

Het IKEG is onderdeel van Child Evangelism Fellowship. Hoe zit dat precies?

Het IKEG is de Nederlandse tak van Child Evangelism Fellowship (CEF). CEF is een grote zendingsorganisatie, dat zich wereldwijd samen met de kerken inzet om kinderen met het evangelie van Jezus Christus te bereiken.  De missie van CEF is: Every child, every nation, every day. Ieder kind moet de mogelijkheid krijgen om het evangelie te horen in zijn eigen taal.

Waarin is het IKEG uniek?
  • Interkerkelijk: alle kerken die achter de geloofsverklaring kunnen staan, willen we dienen en helpen om kinderevangelisatie vorm te geven.
  • Internationaal: in meer dan 195 landen is het IKEG werkzaam vanuit eenzelfde visie en missie (ter vergelijking: Mc Donalds is in ruim 120 landen vertegenwoordigd).
Waar staat de afkorting IKEG voor?

Internationaal:
Het IKEG is sinds 1949 de Nederlandse tak van het internationaal bekende Child Evangelism Fellowship (CEF), een wereldwijde organisatie die in 195 landen onder de kinderen werkt.

Kinder:
Ons doel is kinderen die (nog) niet in de Heere Jezus geloven, met het Evangelie van Jezus Christus te bereiken.

Evangelisatie:
Onze boodschap is: Christus en Die gekruisigd.Het grootste probleem in de wereld is onze zonde en de grootste behoefte is vergeving. Het Goede Nieuws is dat er vergeving en verlossing in de Heere Jezus Christus is, staat centraal.

Genootschap:
Samen met een team van vaste werkers en vrijwilligers uit Bijbelgetrouwe kerken helpen we gelovigen en gemeenten om kinderen in hun omgeving te bereiken met het evangelie.

Met welke kerken werkt het IKEG samen?

Het IKEG werkt interkerkelijk en alle kerken die achter onze geloofsverklaring staan, willen we dienen en helpen om kinderevangelisatie vorm te geven.

Wat is de visie van het IKEG?

De visie van het IKEG vindt u in onze geloofsverklaring.

Het IKEG is een geloofszending. Wat houdt dat in?

Zij gelooft dat de Heere zal voorzien in de noden van zowel de organisatie als van de werkers. Het werk is volledig afhankelijk van de gebeden, giften, tijd en hulp van gelovigen en kerken die zich geroepen weten het werk te ondersteunen. We ontvangen geen overheidssubsidies of vaste toelagen van kerken of denominaties. Iedere gift die binnenkomt, nemen wij in dank aan als een gift van de Heere. We zijn dankbaar voor iedereen die zich hiervoor door de Heere heeft laten leiden. Het IKEG heeft een beleid van "Vraag God en maak de behoeften aan Zijn kinderen bekend". Als er voor een project of zaak niet voldoende voorzien is, dan nemen we aan dat het niet Zijn wil is. We geloven niet in geestelijk werk op schulden.

Wilt u ons werk steunen met een gift?

Onze missie

Veel mensen zijn betrokken bij de hulpverlening aan jonge mensen die in de problemen zijn gekomen. We zijn blij met zulke hulpverleners. Maar er zijn ook werkers nodig die een muur kunnen optrekken voor de kinderen, zodat ze niet in een afgrond van problemen vallen. Deze muur is kinderevangelisatie. Wilt u een bouwer zijn aan die muur? Laten we het kwaad voorkomen voordat het geschiedt is.

$

Bereiken

Kinderen bereiken met het evangelie, zodat ze tot bekering en geloof in de Heere Jezus kunnen komen.

$

Onderwijzen

Kinderen die tot geloof gekomen zijn, onderwijzen in het christelijk geloof door persoonlijk nazorgwerk.

$

Begeleiden

Deze kinderen begeleiden naar een Bijbelgetrouwe gemeente.

Meehelpen?

Het IKEG is actief in direct kinderwerk, ontwikkeling van kinderevangelisatiemateriaal, coaching aan kinderwerkers, training aan gemeenten en gelovigen, voorbede voor kinderen en werk onder de kinderen.