Stichting en ANBI

Vanaf 1 januari 2008 heeft Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap (IKEG) in Apeldoorn een verklaring van de Belastingdienst dat zij wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan het IKEG fiscaal aftrekbaar zijn.

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-beschikking moeten organisaties aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden beogen vooral de transparantie van een instelling. Het IKEG vindt transparantie belangrijk; we leggen graag uit waar een gift naar toe gaat. We voldoen dan ook graag aan de ANBI-voorwaarden. Hieronder een aantal zaken waarin je als giftgever geïnteresseerd zou kunnen zijn en die de ANBI van ons vereist. Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden via https://www.anbi.nl/ of www.belastingdienst.nl

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Internationaal Kinder-Evangelisatie Genootschap (ook bekend als stichting IKEG) RSIN/fiscaal nummer: 008730647

Contactgegevens

Postadres: Postbus 171, 2950AD Alblasserdam
E-mailadres: info@ikeg.nl

Doelstelling

Stg. IKEG stelt zich ten doel om het evangelie van Jezus Christus onder kinderen bekend te maken en te bevorderen. Lees meer over de doelstelling.

Actueel beleidsplan

Link naar de samenvatting van het beleidsplan: samenvatting-beleidsplan-2019-2023.pdf

Verslaglegging

Link voor het jaarverslag van 2021
Link voor het jaarverslag van 2020
Link voor het jaarverslag van 2019

Bestuurssamenstelling

Dhr. C. Mosselman (voorzitter)
Mevr. M. Verkerk (secretaris)
Dhr. S. Geleynse (penningmeester)
Dhr. E. Bolhuis (bestuurslid)
Dhr. M. Kleppe (bestuurslid)
Dhr. S. Garrett (bestuurslid)

Beloningsbeleid bestuur

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden voor het IKEG. De leden van het bestuur vervullen hun taken op vrijwillige basis.

Beloningsbeleid medewerkers

Het IKEG is een geloofszending; dit houdt in dat werkers hun inkomsten uit een persoonlijke achterban van donateurs moeten opbouwen.
Het IKEG werkt met een kleine staf waarvan 1,5 fte een gesalarieerde functie hebben op basis van het minimumloon. De gesalarieerde medewerkers spannen zich in om zoveel mogelijk fondsen te werven uit hun persoonlijke achterban.

 

Veelgestelde vragen

Het IKEG is onderdeel van Child Evangelism Fellowship. Hoe zit dat precies?

Het IKEG is de Nederlandse tak van Child Evangelism Fellowship (CEF). CEF is een grote zendingsorganisatie, dat zich wereldwijd samen met de kerken inzet om kinderen met het evangelie van Jezus Christus te bereiken.  De missie van CEF is: Every child, every nation, every day. Ieder kind moet de mogelijkheid krijgen om het evangelie te horen in zijn eigen taal.

Waarin is het IKEG uniek?
  • Interkerkelijk: alle kerken die achter de geloofsverklaring kunnen staan, willen we dienen en helpen om kinderevangelisatie vorm te geven.
  • Internationaal: in meer dan 195 landen is het IKEG werkzaam vanuit eenzelfde visie en missie (ter vergelijking: Mc Donalds is in ruim 120 landen vertegenwoordigd).
Waar staat de afkorting IKEG voor?

Internationaal:
Het IKEG is sinds 1949 de Nederlandse tak van het internationaal bekende Child Evangelism Fellowship (CEF), een wereldwijde organisatie die in 195 landen onder de kinderen werkt.

Kinder:
Ons doel is kinderen die (nog) niet in de Heere Jezus geloven, met het Evangelie van Jezus Christus te bereiken.

Evangelisatie:
Onze boodschap is: Christus en Die gekruisigd.Het grootste probleem in de wereld is onze zonde en de grootste behoefte is vergeving. Het Goede Nieuws is dat er vergeving en verlossing in de Heere Jezus Christus is, staat centraal.

Genootschap:
Samen met een team van vaste werkers en vrijwilligers uit Bijbelgetrouwe kerken helpen we gelovigen en gemeenten om kinderen in hun omgeving te bereiken met het evangelie.

Met welke kerken werkt het IKEG samen?

Het IKEG werkt interkerkelijk en alle kerken die achter onze geloofsverklaring staan, willen we dienen en helpen om kinderevangelisatie vorm te geven.

Wat is de visie van het IKEG?

De visie van het IKEG vindt u in onze geloofsverklaring.

Het IKEG is een geloofszending. Wat houdt dat in?

Zij gelooft dat de Heere zal voorzien in de noden van zowel de organisatie als van de werkers. Het werk is volledig afhankelijk van de gebeden, giften, tijd en hulp van gelovigen en kerken die zich geroepen weten het werk te ondersteunen. We ontvangen geen overheidssubsidies of vaste toelagen van kerken of denominaties. Iedere gift die binnenkomt, nemen wij in dank aan als een gift van de Heere. We zijn dankbaar voor iedereen die zich hiervoor door de Heere heeft laten leiden. Het IKEG heeft een beleid van "Vraag God en maak de behoeften aan Zijn kinderen bekend". Als er voor een project of zaak niet voldoende voorzien is, dan nemen we aan dat het niet Zijn wil is. We geloven niet in geestelijk werk op schulden.

Wilt u ons werk steunen met een gift?